VTK verksamhetsberättelse och agendan för årsmötet finns som pdf här VTK_Årsmöte_2022_Agenda_inkl verksamhetsberättelse