Banorna bokas via Matchi och kostar för medlemmar 100:- per timme och icke-medlemmar 150:-

Medlemskap kostar för seniorer 200:-

junior kostar 100:- och familj 350:-

Inomhusserien kostar ca 650:- per halvår och obligatoriskt medlemskap tillkommer

Racketsträngning inkl bra Luxilon sena kostar 225:- och

kontaktperson jonas.knutsson@bjarenet.com

Klubbens bankgiro är 5805-1012 och swishnummer 123 007 6588